عکاسی ایرانیان

آلبوم کودک چسبی، اندازه های مختلف عکس را با سلیقه خود بچسبانید.