سپاه اندازه کوچک برای شاسی و قاب عکس

در این دسته بندی لوازم جانبی مربوط به استفاده از عکس در دکوراسیون داخلی عرضه می شود.